Uitgebreid privacy statement

Randijk bamboe & Hoveniers

 

1.

In deze versie van ons privacy statement gaan we in op de details.

1.1 Doelen

We verwerken persoonsgegevens om aankopen en bestellingen af te kunnen handelen en om tuinontwerpen uit te kunnen voeren.

Verder verzamelen we op onze website gegevens om email-nieuwsbrieven te kunnen versturen aan mensen die daarom vragen en om offertes uit te kunnen brengen en contact op te kunnen nemen als mensen daarom vragen.

Tot slot hebben we voor onze bedrijfsvoering een financiële administratie, een voorraadadministratie en een personeelsadministratie.

1.2 Grondslagen

We gebruiken toestemming als grondslag voor het gebruik van contactgegevens bij nieuwsbrieven, offertes en contactverzoeken. In alle andere gevallen zijn de verwerkingen nodig voor het uitvoeren van overeenkomsten. Meestal zijn dat koopovereenkomsten, soms ook arbeidsovereenkomsten (denk aan de personeelsadministratie).

We verwerken geen persoonsgegevens met als grondslag gerechtvaardigd belang.

1.3 Soorten gegevens en bewaartermijnen

Van bijna al onze klanten hebben we contact- en betaalgegevens. Dat is niet te vermijden, want zonder naam en adres kunnen we geen rekening sturen en kunnen we niet langskomen om een ontwerp uit te voeren. En betaalgegevens hebben we nodig voor onze administratie.

Ook moeten we bij bestellingen en ontwerpen noteren om welke spullen het gaat en wat ze kosten. In combinatie met je naam en adres zijn dat persoonsgegevens.

Al deze gegevens zijn administratieve gegevens die onder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar vallen en die gaat vóór de eis in de AVG om gegevens niet langer te bewaren dan nodig is om een overeenkomst uit te voeren. We kunnen ze dus niet schrappen na het afronden van de bestelling. Wel heb je altijd recht op inzage en correctie.

We houden verder ook contactgegevens bij om email-nieuwsbrieven te kunnen versturen. Die kun je op ieder moment opzeggen. Je gegevens worden dan meteen geschrapt.

Bij incassoproblemen bewaren we de correspondentie totdat het probleem is opgelost. Daarvoor gebruiken we ons mailsysteem. Dat is beveiligd met 2-factor-authenticatie.

Gegevens over leveranciers zijn in principe geen persoonsgegevens, behalve als het eenmansbedrijven zijn. Die gegevens bewaren we zo lang we zaken met ze doen en zolang de wet voorschrijft.

We hebben mensen in loondienst en we werken met vrijwilligers. Daarvoor hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. De wet regelt welke dat zijn en hoe lang we die mogen bewaren en daar houden we ons aan.

1.4 Opslag, beveiliging en doorgifte van gegevens

Al onze administraties worden technisch beheerd door één derde partij, die ook onze website beheert. Hiermee hebben we een . Daarin zijn afspraken opgenomen over de technische beveiliging en bewaartermijnen. De gegevens worden binnen de EU bewaard

Alleen voor de administratie van onze nieuwsbrieven hebben we een aparte leverancier. Ook hiermee zijn afspraken over technische beveiliging, bewaartermijnen en opslaglocatie.

 

2 Hergebruik van gegevens

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben en delen ze niet met derden.

2.1 Rechten

De privacywet geeft je een aantal rechten. Die leggen we hier uit.

2.1.1 Recht op transparantie

Dat houdt in dat we je moeten vertellen welke gegevens we van je verzamelen en wat we daarmee doen. Daarvoor is deze privacyverklaring bedoeld.

2.1.2 Recht op inzage

Je mag ons altijd vragen of we gegevens we van je in huis hebben en welke dat zijn. We geven je dan een kopie van al die gegevens en vertellen er ook bij hoe we ermee omgaan.

2.1.3 Recht op rectificatie

Je mag ons altijd vragen om gegevens te corrigeren, als die niet blijken te kloppen, en wij zijn verplicht die dan te verbeteren en dat ook te bevestigen.

2.1.4 Recht op wissing (‘vergetelheid’)

Je mag ons altijd vragen om je gegevens te wissen. Zolang we zaken doen en de fiscale bewaarplicht geldt is dat wel lastig maar .

2.1.5 Andere rechten

Je hebt ook nog recht op beperking van de verwerking, op dataportabiliteit, op bezwaar tegen de verwerkingen en bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming. In ons geval spelen die niet, maar als je dat anders ziet, neem dan contact op, dan kijken we ernaar.

2.1.6 Termijnen

Als je een beroep doet op een van je rechten, laten we zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand weten hoe we daarmee omgaan.

2.2 Klachten

Hoe goed we ons best ook doen, het kan altijd gebeuren dat er iets mis gaat. In dat geval kun je een klacht indienen. Dat kun je bij ons doen via info@bamboe.nl, maar ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die neemt iedere klacht in behandeling, maar vraagt vaak wel of je al contact met ons hebt gehad. Op hun website leggen ze uit welke mogelijkheden er nog meer zijn.

2.3 Contact

We zijn als volgt te bereiken:

Telefonisch 033-4320501

Per mail info@bamboe.nl

Online www.bamboe.nl

Bezoekadres Laapeerseweg 1A, 3831 SB Leusden