Biologische kwekerij

Randijk is een biologische kwekerij. Hierbij zijn de volgende elementen van belang: handwerk, biodiversiteit en het toepassen van de juiste organische meststoffen.

Handwerk

Biologisch kweken houdt in dat we geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruiken. In plaats daarvan wieden we onkruid met de hand, rijden we blad tussen de planten om het ergste onkruid te voorkomen (en de bodemstructuur te verbeteren) en passen we organische meststoffen toe die goedgekeurd zijn door de SKAL. Dit is een onafhankelijke controlerende instantie die Europese BIO certificaten uitvaardigt. Ons Skal nummer is 022536.

Biodiversiteit

De biologische teeltwijze houdt verder in dat we op ons terrein ruimte laten voor natuurontwikkeling. Zo hebben we een paddenpoel en een houtwal aangelegd. Ook laten we regelmatig onkruiden en bloemen staan die spontaan opkomen. Hierdoor krijgen nuttige insecten meer kans om samen met ons het natuurlijk evenwicht op de kwekerij in stand te houden. Op de kwekerij zijn verder een ooievaarsnest, een aantal bijenkasten, een moestuin en natuurweides aanwezig. Door de aanwezigheid van onze bamboe, siergrassen en kerstbomen is onze kwekerij sinds 2002 veranderd van een kaal weiland in een waar paradijs voor vogels, insecten, muizen en kleine roofdieren.